Gitarr för nybörjare

Att stämma gitarren

Att stämma en gitarr låter svårare än vad det egentligen är. Det enda man behöver är att en (1) sträng på gitarren är stämd. Om du inte har en sträng på gitarren som är stämd, surfa då in på denna sida:
http://gtdb.org/guitar-tuner
Där finns det referenstoner som är väldigt bra att använda om man har en ostämd gitarr.

OBS! Tänk på att jag i denna text använder begrepp som kan vara svåra att förstå, t ex band och strängnamn osv. Jag rekommenderar därför att du går igenom grunderna innan du fortsätter med det här steget.

Försök att stämma den höga E-strängen (strängen längst upp mot taket) med hjälp av hemsidan.
(Det går att börja med den låga e-strängen också, men min genomgång utgår ifrån den höga E-strängen.)
På femte bandet på den höga E-strängen finns tonen A. Om du har en stämd E-sträng så ska du nu trycka ner den strängen på femte bandet. Är den höga E-strängen korrekt stämd ska du nu få fram tonen för en stämd A-sträng.
(Du kan även spela A strängen på hemsidan för att kolla om det låter rätt.)
Samma mönster fungerar för alla strängar förutom tonen B som finns på G-strängens band fyra istället för band fem. Så tonen A finns på femte bandet på den höga E-strängen (om den är korrekt stämd). Tonen D finns femte bandet på A strängen, tonen G på femte bandet på D strängen osv.

Här är en video som visar hur man stämmer med samma metod: